LIÊN HỆ

:Bắt buộc

Hình thức liên hệ
Tên Công ty
Họ tên
Địa chỉ Email
Xác nhận lại Email
Điện thoại
Nội dung liên hệ
File đính kèm
Hỗ trợ định dạng .doc, .docx, .pdf, .zip, nhỏ hơn 5MB.
Về vấn đề sử dụng thông tin cá nhân
Công ty cổ phần Neos (sau đây sẽ là công ty chúng tôi) sẽ sử dụng các thông tin cá nhân của Quý khách (sau đây là Thông tin khách hàng) thu được như website, điện thoại, FAX hay liên hệ với người phụ trách như sau.
1.Mục đích sử dụng thông tin cá nhân tại Công ty chúng tôi: Chúng tôi sử dụng các thông t in cá nhân với mục đích như tiến hành xử lý các vấn đề liên quan đến hỏi đáp, thắc mắc
2.Với mục đích nêu trên, công ty chúng tôi xin sử dụng những thông tin cá nhân dưới đây của khách hàng:
 ・Nội dung hỏi đáp
 ・Tên doanh nghiệp
 ・Tên người phụ trách
 ・Địa chỉ mail
 ・Số điện thoại
3.Về việc thực hiện chính sách bảo mật: Để đảm bảo tính chính xác cũng như bảo mật của các thông tin cá nhân, công ty chúng tôi thực hiện các chính sách bảo mật thông tin, cũng như ngăn chặn các hành vi truy cập bất chính, làm thất lạc, phá hoại, làm giả, rò rỉ thông tin cá nhân.  Ngoài ra, trong trường hợp cần phải thay đổi các vấn đề liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân theo kết quả điều tra nội bộ của công ty chúng tôi, theo thực tế các sự cố bảo mật trên thị trường cũng như theo nguyện vọng của nhân viên, chúng tôi sẽ nhanh chóng chỉnh sửa mục này.
4.Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba: Ngoài các trường hợp được pháp luật công nhận, công ty chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3 nếu không nhận được sự cho phép của chủ sở hữu các thông tin đó.
5.Về vấn đề sử dụng chung các thông tin cá nhân: Công ty chúng tôi không tiến hành sử dụng chung các thông tin cá nhân.
6.Về vấn đề ủy thác thông tin cá nhân: Công ty chúng tôi không ủy thác việc thu thập thông tin cho bên thứ 3.
7.Điều khoản liên quan đến thông tin cá nhân
(1) Về việc thông báo mục đích sử dụng thông tin cá nhân:
Công ty chúng tôi sẽ thông báo mục đích sử dụng thông tin cá nhân trong trường hợp nhận được yêu cầu từ chủ thông tin. Trong trường hợp đó người yêu cầu sẽ mất phí. Trước đó, chúng tôi sẽ thông báo nội dung các khoản tính phí cho quý khách.
 
Dưới đây, là những trường hợp chúng tôi sẽ không tiến hành thông báo mục đích sử dụng thông tin cá nhân. Với mỗi trường hợp đó chúng tôi sẽ gửi thông báo kèm lý do cho quý khách. -Trường hợp việc thông báo mục đích sử dụng cho quý khách có nguy cơ gây xâm hại tới tính mạng, tài sản và các quyền lợi, lợi ích khác của quý khách hoặc bên thứ 3.
-Trường hợp việc thông báo mục đích sử dụng có nguy cơ gây ảnh hưởng tới quyền lợi hoặc lợi nhuận rõ ràng của công ty chúng tôi.
-Trường hợp việc thông báo mục đích sử dụng có nguy cơ gây cản trở thi hành công vụ khi Công ty được yêu cầu hợp tác với các cơ quan nhà nước, đoàn thể địa phương để thi hành pháp lệnh .
-Trường hợp chưa rõ mục đích sử dụng
(2) Về việc công khai thông tin cá nhân
Chúng tôi sẽ tiến hành công khai các thông tin cá nhân khi nhận được sự cho phép của chủ nhân các thông tin này bằng các phương thức đã được 2 bên cùng thông qua. Tuy nhiên, trong các trường hợp dưới đây, chúng tôi sẽ từ chối công khai thông tin cá nhân. Khi đó, chúng tôi sẽ giải thích rõ lý do không công khai. -Trường hợp việc tiến hành công khai có khả năng gây hại cho tính mạng, tài sản và các quyền lợi, lợi ích khác của quý khách hoặc bên thứ 3
-Trường hợp việc tiến hành công khai có khả năng gây thiệt hại đáng kể cho việc tiến hành công việc của Công ty chúng tôi.
-Trường hợp tiến hành công khai là vi phạm pháp luật
(3) Về việc đính chính thông tin cá nhân, v.v…
Trường hợp nhận được yêu cầu đính chính, thêm hay xóa (sau đây gọi chung là đính chính) nội dung thông tin cá nhân từ chủ nhân thông tin với lý do thông tin này không đúng, chúng tôi sẽ tiến hành xác minh thông tin nếu cần, trong phạm vi đáp ứng mục đích sử dụng, và lập tức tiến hành đính chính.  Trường hợp tiến hành chỉnh sửa hoặc không tiến hành chỉnh sửa, chúng tôi sẽ gửi thông báo kèm lý do tới quý khách. (4) Về việc ngừng sử dụng thông tin cá nhân
Trường hợp nhận được các yêu cầu ngừng sử dụng hoặc xóa bỏ (sau đây gọi chung là ngừng sử dụng) thông tin cá nhân với nguyên nhân là phía công ty chúng tôi sử dụng các thông tin này ngoài mục đích đã công khai, hoặc do các thông tin này có được do các thủ đoạn bất chính; chúng tôi sẽ tiến hành điều tra, ngay lập tức ngừng sử dụng ở mức cần thiết để tìm ra sai phạm, hoặc có các biện pháp bảo đảm quyền lợi cho quý khách. Trường hợp tiến hành hoặc không tiến hành ngừng sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ gửi thông báo kèm lý do cho quý khách.
(5) Ngừng cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3
 Trường hợp nhận được yêu cầu từ quý khách về việc ngừng cung cấp thông tin cho bên thứ 3 do chúng tôi không tuân thủ theo các trường hợp được pháp luật công nhận, hay do chúng tôi cung cấp thông tin cho bên thứ 3 khi chưa nhận được sự đồng ý của quý khách, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra, lập tức ngừng cung cấp thông tin cho bên thứ 3 hoặc có các biện pháp bảo vệ quyền lợi cho quý khách. Trường hợp tiến hành hoặc không tiến hành ngừng cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ gửi thông báo lý kèm cụ thể cho quý khách.
(6) Về các thủ tục yêu cầu Các yêu cầu như đã nêu ở mục (1) – (5) ở trên sẽ được đề cập sau ở phần “Q&A”
8.Q&A: Các thắc mắc về việc sử dụng thông tin cá nhân, các yêu cầu công khai,v.v… xin gửi về địa chỉ sau:
Neos Vietnam International Co., Ltd      Phụ trách quản lý thông tin cá nhân
   Tầng 7 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội
Liên hệ:
e-mail: info@neoscorp.vn (Ghi rõ “Hỏi đáp về thông tin cá nhân” ở tiêu đề)